Det finns mängder av mer eller mindre framgångsrika företagsförvärv, men som precis med alla andra företagsprocesser betyder det inte att de är bra eller dåliga. Alla typer av bolagsförvärv behöver ha en egen strategisk logik för att den ska lyckas. Som med annat är målet det viktiga. Du som köpare behöver ha ett strategiskt mål med affären och skapa en praktisk plan för att ha en tydlig handlingsplan för hur förvärvet kommer skapa värde.

 

Genom att ta in en utomstående expert när det gäller bolagsförvärv skapar du de bästa förutsättningarna för köpet ska vara lyckat. Nedan kan du läsa om hur du genom att köpa ett företag kan vara räddningen för ditt bolag.

 

1. Kostnadseffektivitet och skapa synergier

Detta är en vanlig motivation till varför bolag förvärvar andra företag. Det kan handla om att dra ner på kostnader, öka bolagets marginaler, skatteutjämningen eller integrering av olika typer av system. Att optimera ett bolags resurser och maximera dess vinster är utan tvekan den vanligaste strategin när det kommer till värdeskapande förvärv av företag. Detta medför även att om du skulle välja att sälja företaget igen, skulle du förmodligen kunna gå i vinst på den affären.

2. Tillgång till nya marknader

Många gånger har små företag svårt att nå sin fulla potential på marknaden trots att de har väldigt innovativa konkurrenskraftiga produkter. Det kan vara på grund av höga initiala kostnader för produktion eller distribution. Om ditt bolag har de möjligheterna att fylla dessa behov kan det skapa stora möjligheter för ditt bolags framtid. Genom att förvärva företag som dessa kan du ta tillfället i akt och ta dig in på nya marknader när efterfrågan förändras.

3. Utnyttja stordriftsfördelar genom företagsförvärv

Det är inte en hemlighet att större företag har större handlingskraft. De har även en större produktionskapacitet på grund av en högre kreditsäkerhet även lägre kapitalkostnader. Genom att förvärva företag kan ditt bolag stärka sin ställning på marknaden. Därmed kan du öka bolagets marginaler genom en sänkning av kostnader i form av produktion, inköp och även finansiering.

4. Förvärva nya kunskaper och teknologier

Genom att förvärva företag som besitter en önskad teknologi kan ditt bolag slippa ta den risken och de kostnader som krävs för att utveckla det själva. Detta är något som en mängd teknikrelaterade bolag gör för att förbättra de produkter de redan erbjuder. Fördelarna är inte enbart att man minimerar risken för patentintrång och slipper kostnader för royalties. Man ser även till att eventuella konkurrenter inte får tillgång till teknologin.

 

5. Tidigt förvärv av företag med potential

Det här kan vara den svåraste kategorin. Att köpa ett företag i dess tidiga livscykel innan dina eventuella konkurrenter har insett företagets tillväxtpotential. Detta kräver stora kunskaper och stor disciplin. Du som köpare behöver ta på dig en risk, ha kunskap om företagets marknad, samt vara beredd på att ta förluster. Inte minst måste man ha en stor kunskap för att skapa de förutsättningar som krävs för att företaget ska nå framgång.

 

 

New-ticket Create new ticket

Create your profile

Help contribute to this project by taking a few moments to create your personal profile. Create your profile »

leonjohnston01

Shared Ticket Bins

Pages